Familier, børn og unge

Familier, børn og unge

Som forældre ønsker vi at tage vare på vores børn og de fleste forældre har positive forventninger til deres roller som henholdsvis mor og far. 

 

I alle familier kan det dog ske, at forholdene for en kortere eller længere periode ikke bliver som forventet.

 

Henvendt til forældre tilbyder jeg samtaler om følgende:

 • Tilknytning
 • Adfærdsproblemer
 • Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
 • Konflikter i hjemmet
 • Når barnet får en diagnose
 • Anbringelse af barnet uden for hjemmet
 • Når en i familien er syg - fysisk eller psykisk
 • Dødsfald i familien
 • Skilsmisse
 • At tale så mit barn lytter

 

Familier findes i dag i forskellige former. Det er min erfaring at hver familieform fra tid til anden kan støde ind i egne særlige udfordringer. For blot at nævne enkelte af de familieformer jeg har arbejdet med:

 

 • Skilsmissefamilien
 • Den sammenbragte familie
 • Solofamilien
 • Kernefamilien
 • Regnbuefamilien
 • Adoptivfamilien

 

Når det drejer sig om hjælp til unge kommer familien typisk samlet til samtale. Eller den unge kommer selv. Det er vigtigt at den unge selv mener det kan hjælpe at gå til psykolog. Hvis det kun er forældrene, der mener det, nytter det sjældent noget.

 

Jeg laver ikke terapi med børn, men yder råd og vejledning til forældrene.