Stress

Stress

Stress er kroppens naturlige og hensigtsmæssige alarmberedskab i belastende situationer. Stress gennem længere tid er dog usundt og kan for en kortere eller længere periode få negative konsekvenser for vores evne til at fungere i hverdagen.

 

Her er nogle af de symptomer som du skal være opmærksom på ved stress:

 • Fysiske symptomer: Hovedpine, kvalme, hjertebanken, svimmelhed, synsforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser og appetitløshed.
 • Kognitive symptomer: Tankemylder, koncentrations- og hukommelsesbesvær, manglende overblik, flashbacks og mareridt.
 • Følelsesmæssige symptomer: Gråd labilitet, irritabilitet, ”kort lunte” og evt. angst.
 • Adfærdsmæssige symptomer: Øget følsomhed overfor støj, svært ved at være sammen med mange mennesker, svært ved at vente (i kø), social isolation, initiativløshed og eventuelt misbrug (alkohol, hash).
 • Nogle udvikler desuden en depression.

 

Visse af ovenstående reaktioner kan ses ved forhold som ikke handler om stress og det er derfor vigtigt at du taler med en læge eller en psykolog for at få afklaret årsagen til symptomerne.

 

Stress kan vise sig som:

 • Lettere stresssymptomer
 • Moderate stresssymptomer
 • Akut overbelastningsreaktion
 • Post traumatisk stress disorder (PTSD)

 

Det er individuelt hvordan vi reagerer på en belastning. Det kommer an på hvordan vi oplever belastningen, omfanget af tidligere belastninger, og hvilke strategier vi benytter os af under belastningen.

 

Her er eksempler på forhold som kan udløse stress:

 • Længere tids overbelastning arbejdsmæssigt og/eller privat
 • Oplevede traumer: Seksuelle overgreb, fysiske krænkelser, verbale krænkelser, omsorgssvigt, livstruende hændelser, ophold i krigszone, overfald og ulykker

 

Samtalerne hos mig tager afsæt i det du bringer med. Ved stress er der dog typisk fokus på forhold som:

 • Afdækning af indre som ydre stressfaktorer
 • Udvikling af nye strategier for at kunne passe bedre på dig selv

 

Når det synes relevant bruger jeg coaching og mindfulness ved disse samtaler.