Konfliktmægling

Konfliktmægling

I konflikter vil vi ofte føle os presset på flere af nedenstående forhold:

  • Vores evne til at tolerere synspunkter der er anderledes end vores egne
  • Vores evne til at være i konflikten med ro
  • Vores evne til at lytte mens den anden taler
  • Vores evne til at stole på at det vi selv tænker og føler er OK
  • Vores evne til at forstå de dybere lag i konflikten
  • Vores villighed til at gå på kompromis
  • Vores evne til at tænke kreativt og se løsninger

 

Når en konflikt løber af sporet kan det være fordi vi taler sammen på en uhensigtsmæssig måde. Der kan være store følelser i spil eller modsatrettede værdier.

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en struktureret samtale hvor der ydes støtte til at gennemføre en konstruktiv dialog.

Jeg arbejder med konflikter …

  • I familier
  • I par
  • På arbejdspladser

 

Vi kan ikke undgå konflikter, men vi kan blive bedre til at være i dem.

Fra Center for Konfliktløsning har jeg en uddannelse i praktisk konflikthåndtering og en uddannelse som konfliktmægler.

 

Læs eventuelt mere om Center for Konfliktløsning på www.konfliktloesning.dk